Velkommen til Artsobservasjoner

Artsobservasjoner er en uavhengig felles tjeneste for rapportering av artsfunn. Uavhengig i den forstand at det er rapportøren selv som bestemmer hva som rapporteres og som eier sine rapporterte artsfunn etterpå. Brukerne rapporterer under de forutsetninger som tjenesten bygger på og som er redegjort for i informasjonsteksten; les mer

De rapporterte artsobservasjonene kan fritt brukes av alle; allmennheten, forskere, organisasjoner og myndigheter. Observasjoner av sensitive arter er forbeholdt rapportøren, ansvarlige personer i organisasjonene og Artsdatabanken. Alle funn blir publisert først og kvalitetssikres etterpå av ansvarlige i de respektive foreningene. Mange observasjoner blir korrigert av andre brukere gjennom direkte kommentarer til den som har rapportert.

 

Rapportsystemet for fugler

I samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Lansert 5. mai 2008.

Rapportsystemet for pattedyr, amfibier og reptiler

I samarbeid med Norsk Zoologisk Forening (NZF). Lansert 5. mai 2008.
 

Rapportsystemet for Fisk

I samarbeid med Havforskningsinstituttet (IMR) og Norsk zoologisk forening (NZF). Lansert 17. august 2010.

Rapportsystemet for småkryp

I samarbeid med Norsk Entomologisk Forening (NEF) og Norsk Zoologisk Forening (NZF). Lansert 5. mai 2008.

Rapportsystemet for vekster

I samarbeid med Norsk Botanisk Forening (NBF) og Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF). Lansert 5. mai 2008.

Rapportsystemet for store rovdyr

I samarbeid med Rovdata. Lansert 30. november 2010.

Ønsker du statistikk fra Artsobservasjoner på din hjemmeside klikk her...